Mihin uskomme

RAAMATUN KIRJOITUKSET

Raamattu on Jumalan inspiroima sana. Raamatun kirjoitukset ovat jumalallisia ilmestyksiä, jotka Jumala on antanut ihmisille ja ovat sellaisinaan ainoita Jumalan inspiroimia ja erehtymättömiä ilmestyksiä. Raamattu on ylin auktoriteetti kaikissa uskon ja moraalin asioissa. Jumalan Sana on suora Jumalan tahdon ilmoitus kaikille ihmisille, kaikkina aikoina. Raamatun kirjoitukset olivat täysin, plenaarisesti, suullisesti inspiroituja, ts. Pyhä Henki henkäisi ihmisten sydämiin haluamansa sanat ja ajatukset yhdessä kirjoittajien persoonallisuuksien, ominaisuuksien ja tunteiden kanssa. Pyhä Henki säilytti ja suojeli jokaisen ajatuksen, lauseen ja sanan kaikilta virheiltä, laiminlyönneiltä ja epätarkkuuksilta.

2. Tim. 3:16-17Hepr. 4:122. Moos. 24:42. Piet. 3:2

YKSI JUMALA

Jumala on paljastettu meille Raamatun kirjoituksissa ikuisena Jumalisuutena: kolminaisuutena, joka on ilmoittanut itsensä yhtenä Jumalana ja joka toimii kolmena persoonana – Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Jumalisuuden, Kolminaisuuden, persoonat ovat erotettavissa olevia, mutta olemukseltaan Jumalisuus on kuitenkin jaoton; ikuinen, olemassaoleva, tasa-arvoinen luonteeltaan, ominaisuuksiltaan, voimaltaan ja kirkkaudeltaan. Jumala on yksi jakamaton ja näkymätön olemus, kuitenkin kolme ikuista, erillistä persoonaa: Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala.

5. Moos 6:4Jes. 48:16Matt. 28:19Ef. 4:4-6

JEESUKSEN JUMALUUS

Herra Jeesus Kristus on ikuinen Jumalan Poika, toinen Kolminaisuuden persoona, joka oli olemassa yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Inkarnaation ja neitseestä syntymisen kautta Jeesus otti ylleen ihmisen muodon, täten ilmoittaen itsensä Jumala-ihmisenä. Jeesus Kristus oli synnitön, täydellinen, ristiinaulittu, haudattu, ylösnoussut, kirkastettu ja Hän tulee palaamaan jälleen maailmaan. Koska Jeesuksen persoona sisältää täysin jumalallisen sekä täysin inhimillisen, Hän on täydellinen välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Hän on samaa olemusta Isän kanssa, mitä jumalisuuteen tulee ja samaa olemusta ihmisen kanssa, mitä ihmisyyteen tulee. Täydellinen jumaluudessa, täydellinen ihmisyydessä.

Kol. 1:15-19Fil. 2:5-81. Tim. 2:5-6Joh. 1:1-3Joh. 1:14-18

PYHÄ HENKI JA PYHÄN HENGEN KASTE

Pyhä Henki on Kolminaisuuden kolmas persoona. Hän on tasa-arvoinen, ikuinen ja olemassaoleva yhdessä Isän ja Pojan kanssa. Hänen tehtävänsä maan päällä on näyttää maailmalle todeksi synti ja saada ihmisiä kääntymään sekä olla Parakletos (Lohduttaja, Neuvonantaja, Avustaja, Esirukoilija, Asianajaja, Vahvistaja ja Joku, joka kulkee rinnalla) seurakunnalle. Pyhän Hengen ja tulen kaste on Jeesuksen lupaama lahja Jumalalta, mikä seuraa uudestisyntymää ja vastaanotetaan uudestisyntymisen lisäksi. Kielilläpuhuminen, kuten myös muut Pyhän Hengen ilmenemiset Apostolien teoissa luvussa 2, kuuluvat tähän kokemukseen. Pyhän Hengen kasteita on yksi, mutta kastetta seuraavia Pyhällä Hengellä täyttymisiä on lukuisia. Pyhän Hengen kasteen tarkoitus on, että meillä, uskovilla, on voima olla todistajia.

Matt. 3:11Joh. 14:16-17Ap.t. 1:8Ap.t. 2

IHMISEN LUNASTUS

Ihminen on luotu olento ja hänet luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, mieheksi ja naiseksi. Mutta Aadamin synnin ja lankeamisen kautta synti tuli maailmaan ja siirtyi koko ihmiskuntaan. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ilmestyi tekemään tyhjäksi paholaisen teot, antamaan henkensä ja vuodattamaan verensä lunastaakseen ja palauttaakseen ihmisen takaisin Jumalalle. Pelastus on Jumalan ilmainen lahja ihmiselle, erillinen teoista ja laista. Se vastaanotetaan armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen ja se tuottaa Jumalan hyväksymiä tekoja. Tämä pelastuskokemus tapahtuu, kun henkilö tunnustaa suullansa Jeesuksen Herrakseen ja uskoo sydämessään, että Jumala on herättänyt Hänet kuolleista.

Room. 5:12-21Room. 10:9-10Joh. 3:16-171. Joh. 3:8

SEURAKUNNAN SAKRAMENTIT

Jeesus Kristus, seurakunnan pää, asetti kaksi sakramenttia seurakunnalle seurattaviksi: vesikasteen ja ehtoollisen. Vesikaste, upotuskasteena, on Herran suora käsky. Vaikka se ei ole ehtona pelastukselle, se on kuitenkin jokaista uskovaa varten. Tämä sakramentti on ulkonainen merkki sisäisestä työstä. Se symboloi uskovan samaistumista Jeesukseen Hänen kuolemassaan, hautaamisessaan ja ylösnousemuksessaan.

Ehtoollinen on myös Herran Jeesuksen käsky ja sitä tulee ottaa säännöllisesti Hänen toiseen tulemiseensa asti. Ainoastaan uskovat voivat tulla Herran pöytään, mikä koostuu leivästä ja maljasta. Leipä kuvastaa Hänen ruumistaan, mikä annettiin meidän edestämme. Malja kuvastaa Hänen vertaan, mikä vuodatettiin edestämme. Molemmat elementit ovat uuden liiton todistajia, joita uskovat nyt nauttivat julistaen profeetallisesti Hänen pikaista tuloaan.

Matt. 28:191. Piet. 3:21Luuk. 22:7-201. Kor. 11:17-30

LUNASTUKSEN MUUT VAIKUTUKSET

Herran Jeesuksen kuolema, hautaus ja ylösnousemus ei ainoastaan varmistanut ikuista lunastusta synnistä, vaan myös lunastuksen sairaudesta, köyhyydestä ja puutteesta. Jumalallinen parantuminen on saatavilla sovituksen kautta. Se on parantuminen fyysisistä sairauksista ja toimii Jumalan voimasta erilaisten metodien kautta, mitkä ovat yksityiskohtaisesti Sanassa.

Jumalallinen vauraus on myös saatavilla sovituksen kautta. Todellinen vauraus ei koske pelkästään taloudellista huolenpitoa, vaan myös sielun menestystä. Jumalan voima saa tämän aikaan kymmenysten ja uhrien, kylvämisen ja niittämisen periaatteiden kautta sekä muiden lukuisten taloudenhoitoa koskevien totuuksien kautta, mitkä ovat löydettävissä läpi Raamatun.

Jes. 53:7-81. Piet. 2:241. Joh. 22. Kor. 8:9

PYHITYS

Raamattu opettaa, että ilman pyhyyttä kukaan ei voi nähdä Herraa.

Uskomme pyhitysoppiin lopullisena, mutta kuitenkin jatkuvana armon työnä, mikä alkaa uudestisyntymästä jatkuen pelastustyön päätökseen Kristuksen paluussa.

1. Tess. 5:232. Kor. 3:18Fil. 3:12-141. Kor. 1:30

LOPUN AJAT

Jeesus lupasi palata seurakuntaansa varten. Raamattu sanoo, että kun Jeesus palaa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sen jälkeen me, jotka olemme elossa ja jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Välittömästi tämän pyhien tempauksen jälkeen alkaa Ilmestyskirjassa kerrottu suuri ahdistus. Suuren ahdistuksen jälkeen Jeesus tulee näkyvästi palaamaan maan päälle yhdessä pyhien kanssa perustamaan Hänen valtakuntansa. Hän tulee hallitsemaan yhdessä pyhien kanssa tuhat vuotta, minkä aikana saatana sidotaan ja heitetään syvyyteen . Tämän 1000 vuoden jälkeen saatana tullaan vapauttamaan hetkeksi, päätyen kuitenkin ikuiseen kidutukseen tulijärvessä. Samaan aikaan ne, jotka eivät vastaanottaneet Jeesusta elinaikanaan, tuomitaan valkoisen tuomioistuimen edessä. Sitten uusi taivas ja uusi maa ilmestyy ja saamme olla ikuisesti Herran kanssa.

1 Tess. 4:16-171. Kor. 15:51-52Ilm. 20Ilm. 21

HELVETTI JA IKUINEN RANGAISTUS

Se, joka fyysisesti kuolee syntisenä ottamatta Jeesusta vastaan, on toivottomasti ja ikuisesti kadotettu tulijärveen eikä hänellä enää ole mahdollisuutta kuulla evankeliumia tai tehdä parannusta. Tuli- ja tulikivijärvi on iankaikkinen. Termit ”ikuinen” ja ”iankaikkinen”, mitä käytetään kuvaamaan kadotettujen rangaistuksen kestoa tulijärvessä, pitävät sisällään saman ajatuksen ja merkityksen loputtomasta olotilasta, kuin mitä käytetään pyhien ilon ja riemun jatkumosta Jumalan läsnäolossa.

Hepr. 9:27Matt. 25:31-46Mark. 9:43-48Mark. 16:15-16