OPINTO-OHJELMAT

1. vuosi

Tämän vuoden hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen yhden vuoden opinnoista.

 

Tämä RBI-vuosi on tarkoitettu jokaiselle uskovalle, joka haluaa perehtyä syvällisesti Raamattuun ja kokea Jumalan kirkkautta. Tämä vuosi ei ole vain täysiaikaiseen palveluvirkaan suuntautuville, vaan kaikille, jotka haluavat oppia soveltamaan Raamattua jokapäiväisessä elämässään. 

 

 

2. vuosi

Kaksivuotisen koulutusohjelman suorittaneet saavat Associate-todistuksen opinnoistaan.

RBI:n kaksivuotinen palvelutyön koulutusohjelma on suunnattu erityisesti niille, jotka kokevat kutsua johonkin viisitahoisen palvelutyön virkaan – apostoliksi, profeetaksi, evankelistaksi, pastoriksi tai opettajaksi. Koulutusohjelmassa opiskellaan Raamattua intensiivisesti, harjoitellaan esiintymistaitoja, päästään syvemmälle Jumalan asioiden ymmärtämisessä, opitaan vuorovaikutustaitoja ja saadaan arvokasta ymmärrystä uskosta, Pyhästä Hengestä, Raamatun profetioista sekä muista teologisesti tärkeistä aihealueista.

3. vuosi

Kolmivuotisen koulutusohjelman suorittaneet saavat Bachelor of Theology -tutkinnon.

Kolmannen vuoden harjoitteluohjelmassa työskentelet River Uusimaa -seurakunnan pastoraalitiimin ohjauksessa ja olet mukana päivittäisessä seurakunnan ja palvelutyön toiminnassa. Samalla saat arvokasta käytännön kokemusta laajasta tavoittavasta työstä.